Hasta Nakil Ambulansı Hizmetleri ve Özellikleri

Öncelikle yazımıza ambulans nedir ve ambulans hizmetleri ne şekilde yapılır? Sorularının cevabıyla başlarsak;

Ambulanslar, hasta nakli için ya da acil yardım için özel yektiler ile donatılmış, belli amaçlar doğrultusunda, teknik ve tıbbi açıdan özel olarak tasarlanmış sağlık hizmeti sunan araçlardır.

Hasta nakil hizmetleri, hasta nakil ambulansı olarak dizayn edilmiş, özel donanımlı araçlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu araçlar hava, kara, deniz yoluyla ulaşım sağlayan hasta nakil araçları olarak üç ayrı gruba ayrılır.

Hava, kara deniz ambulansları olarak hizmet veren bu araçların en yaygın ve kolay erişilebilir olanı kara ambulanslarıdır. Hava ambulansları, hava yoluyla hasta nakil hizmeti ve acil yardım hizmeti verirler, deniz ambulansları da bu hizmetleri denizyolu ile gerçekleştir.

Ambulanslara ek olarak sağlık hizmetlerine konu olan diğer bir araç türü de acil sağlık aracıdır. Ambulans ve acil sağlık hizmeti gerçekleştirilirken, o sırada ihtiyaç duyulan malzemeleri, ekipmanları ya da personeli olayın bulunduğu bölgeye, en hızlı şekilde intikal ettirmek, olay yerindeki acil sağlık hizmetlerine destek vermek üzere kullanılan araçlardır. Aynı şekilde acil sağlık araçlarının da hava, deniz ve kara taşıtları olarak çeşitleri mevcuttur.

 Ambulans ve hasta nakil ambulansı hizmeti veren yetkili kurumlar…

Kamu hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlar, gerçek ya da tüzel kişilikler, iktisadi esaslara ve özel hukuk kurallarına tabii olarak çalışan kamu kurum ve kuruluşları, ambulans ve acil sağlık hizmeti, hasta nakil ambulansı ve acil sağlık aracı hizmeti verebilir. Ambulans servisi olarak hizmet verecek işletmeleri açabilirler. Bunun için gerekli müdürlükler tarafından düzenlenen, ambulans servisi uygunluk belgesi almaları gerekmektedir.

Ambulans istasyonu: Çağrı merkezine bağlı olan ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil ambulansının ve de personelinin ihtiyaç halinde acil müdahale ya da hasta nakil hizmeti için hazır olarak beklediği yerdir.

Ambulans çağrı merkezleri ise çağrıların değerlendirildiği, ambulansların, hasta nakil hizmetleri için hasta nakil ambulanslarının ve acil sağlık araçlarının sevk ve idare edildiği merkezlerdir.

Tüm bu faaliyetlerin bağlı bulunduğu, yürütüldüğü, izleme ve denetleme çalışmalarının değerlendirildiği, gerekli yönetmeliklerin, yetkilendirilmelerin yapıldığı en üst kurum Sağlık Bakanlığıdır.

Hastane ulaşımında büyük önem taşıyan hastane nakil hizmetleri, kolay erişilebilirlik, donanımlı personel, kaliteli ve yeterli ekipman ve tam donanımlı sağlık görevlileri ile eksiksiz bir bütünlük içinde hizmet veren, özel amaçlı teknik ve tıbbi niteliklere sahip kara araçları olan, hasta nakil ambulansları ile güvenli bir şekilde yapılır. Bazen saniyelerin hayat kurtarmada büyük önem taşıdığı düşünülürse, ekipman, kalite ve hizmette yaşanan aksaklıklar, insan yaşamı ve halk sağlığı konusunda ciddi riskler oluşturabilir.

Hasta nakil ambulansı hangi hizmetleri sunar?

Acil bir tıbbı müdahale gerektirmeyen durumlar için hazırlanan hastane nakil ambulansı, hasta ve yaralıların hasta nakil prosedürlerine uygun olarak taşınmasını sağlayan araçlardır. 

 

Hasta nakil ambulansında hangi personeller bulunur?

Hasta nakil ambulanslarında en az bir sağlık personeli ve bir şoför olmak üzere iki personel bulundurulması gerekir. Ancak şoför yerine aynı zamanda aracı sürebilecek kısaca (AABT) kısaltmasıyla ifade edilen bir ambulans ve acil bakım teknikeri ya da (ATT) kısaltması ile tanımlanan acil tıp teknisyeni de istihdam edilebilir.

Hasta nakli sırasında ise mutlaka hastanın yanında gözetmen olarak bir personel bulundurulur.

Hasta nakil ambulansı, hasta nakli sırasında oluşabilecek riskler için gerekli ve hazırlıklı bir tıbbi donanıma sahiptir.

Hasta nakil ambulansında bulunması zorunlu ekipmanlar vardır.

 • Aracın hastane nakil ambulansı olduğunu belirten fosforlu yazı ve ibareler

Beyaz renkli kara ambulanslarından olan hasta nakil ambulansı, acil yardım ambulanslarından farklı olarak lacivert şeritlidir. Fosforlu olan bu lacivert şerit, en az 200 mm genişliğinde olmalıdır.

Ambulans ve acil sağlık araçları özel ibareli araçlardır. Üzerlerinde yalnızca bağlı bulundukları kuruma ait, marka, logo, işaret ve isim içeren iletişim bilgileri yer alır. Eğer bir kuruma bağlı ambulans servisi herhangi bir sağlık kuruluşu ile anlaşma yaparak hasta nakil aracını o kuruluşun kullanımına verirse, o zaman hasta nakil aracının üzerinde, sözleşme yapılan kuruluşun markası, ismi ve işareti yer alabilir. Fakat bu bilgiler ambulans servisinin bilgilerinden daha belirgin olamaz.

Hava ve deniz ambulanslarında ise yalnızca bağlı bulunduğu kurumun işaretleri, markası, ismi, logosu ve iletişim bilgileri bulunur.

Bir başka özel durumda, kamu kurum ve kuruluşlarına hibe olarak bağışlanan ambulans ve hasta nakil araçları için belirlenen prosedürdür. Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan ambulans ve hasta nakil araçlarında, arka kapıdaki şeridin alt bölümünde, 30 x 60 cm ebadını geçmeyecek şekilde, söz konusu genel müdürlüğün onayı alınarak, bağışta bulunan kuruluşun veya özel kişinin adı yazılır. Eğer başka bir kuruluş ya da kişi adına bağış yapmış iseler o kişi ve kurumun ismi de yazılabilir.

 • Tansiyon aleti
 • Telsiz, telefon gibi haberleşme imkânı sağlayan cihazlar
 • Bir tane taşınabilir oksijen ünitesi
 • Eksiksiz bir tıbbi malzeme çantası
 • Otomatik eksternel defibrilatör (Kalbe şok uygulamaya yarayan cihaz. Şok cihazı… Ani bir kalp durması durumunda göğse yapıştırılan elektrotlar ve pedler sayesinde kalbe şok uygulamayı sağlar.)
 • Araç takip ve navigasyon sistemleri

Hasta nakil ambulansına nereden temin edilir?

Hastane nakil araçları çeşitli kurumlara bağlı olarak çalışır. Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hasta nakil ambulansları olduğu gibi özel sağlık kuruluşları olarak hasta nakil ambulansı hizmeti veren şirketler de mevcuttur.

Hasta nakil ambulansı hizmeti veren başlıca kamu kurum ve kuruluşları şöyle sıralanabilir. Özel kuruluşlar da bu hizmetin vazgeçilmez bir parçasıdır.

 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • Hastaneler
 • Sağlık bakanlığı
 • İl ambulans servisleri
 • Özel kuruluşlar

 

Ambulanslar özel belgeli araçlardır. Bu araçlara, kullanım amacını belirleyen ambulans uygunluk belgesi verilir ve ambulanslar başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak acil yardım ambulansları için gerektiğinde hasta nakil aracı olarak kullanılabilme imkânı bulunmaktadır.

 

Hasta nakil hizmeti amacıyla hasta nakil ambulansı temini için, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların telefon numaralarına başvurarak bu hizmet talep edebilirler.

Ülkemizde hasta nakil ambulansı hizmeti, kamu kuruluşlardan bilabedel olarak temin edilebilme imkânına sahiptir. Bu hizmetin ücretsiz olması ülkemiz sağlık hizmeti için çok değerli bir artıdır. Sağlık hizmetlerine kolay ve bedava ulaşma konusunda pek çok gelişmiş ülkenin üzerinde olan sağlık sistemimiz sosyal devlet anlayışının da en temel göstergelerinden biridir.

Özel kuruluşlar ise bu hizmeti belirli bir bedel karşılığında gerçekleştirir. Hasta nakil ambulansı ücretleri verilen hizmetin çeşitliliği, konforu, yurt içine mi ya da yurt dışına mı olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Kara hasta nakil ambulanslarına göre çok daha pahalı olan deniz ve hava ambulansları, hasta nakil araçları ve de acil sağlık aracı hizmetlerini, hizmetin içeriğine göre çok daha yüksek ücretlerle gerçekleştirilebilmektedir.

Bu hizmetten ücretli olarak yaralanmak isteyen kişi ve kurumlar, hasta nakil ambulansı hizmetlerinin fiyatları hakkında daha detaylı bilgiler almak için bu hasta nakil hizmeti veren kuruluşların acil servislerinin çağrı merkezlerine başvurup fiyat bilgisi alabilirler.

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HEMEN ARAWhatsapp